Advocaat personen en familierecht

Juridisch advies en juridische bijstand
van een advocaat familierecht in uw regio

Vijftien gespecialiseerde advocatenkantoren in Vlaanderen en Brussel treden op als advocaat familierecht aan de familierechtbank te Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt, Tongeren, Leuven, Brussel (Nederlandstalig en Franstalig), Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne. Neem vrijblijvend contact.

Een advocaat familierecht geeft juridisch advies en juridische bijstand in volgende kwesties:

 • Erfenissen, familiaal vermogen en nalatenschappen >>
 • Echtscheiding >>
 • Scheiding na samenwonen >>
 • U heeft een dagvaarding ontvangen m.b.t. familiale zaken >>
 • Dringende en voorlopige maatregelen m.b.t. familiale zaken >>
 • Adoptie & afstamming >>
 • Problemen met alimentatie na de scheiding >>
 • Problemen met de verblijfsregeling na de scheiding >>
 • Partnergeweld / Intrafamiliaal geweld
 • Juridisch advies in het algemeen >>
 • Als bewindvoerder >>
 • Overige thema's zoals o.a. wilsbekwaamheid >>


U zoekt een advocaat buiten het familierecht? >>
U zoekt een Belgisch advocaat in Spanje? >>

Vraag juridisch advies aan een
advocaat familierecht
in uw regio

Advocaten familierecht

Deze advocaten hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter

Wat mag u verwachten van uw advocaat familierecht

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.
 • Premium Service Garantie - De advocaten familierecht die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter.

 

 


De rol van de advocaat in familie- en personenrecht

De wetgeving rond personen-en familierecht past zich regelmatig aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen aan. Dat vergt heel wat expertise van advocaten, bemiddelaars, rechters en iedereen waarop u beroep wenst te doen in het kader van uw familiale juridische thema’s.

 • Een advocaat in familiezaken is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en werkt empatisch en ethisch.
 • Hij is professioneel, competent en discreet in de behandeling van uw dossier. Uw advocaat treedt op als uw vertegenwoordiger bij contacten met de rechtbank.
 • Uw advocaat zal u raad geven, voor en met u samen onderhandelen of pogen te verzoenen.