Problemen met verblijfsregeling

Vraag hier vrijblijvend juridisch advies

Problemen met de verblijfsregeling kind na scheiding?

U heeft een overeenkomst rond de verblijfsregeling kinderen? Het vonnis van de rechter bepaalt de verblijfsregeling? Wanneer de verblijfsregeling niet wordt nageleefd of wanneer één van jullie een aanpassing wenst, dan kan u best een advocaat of bemiddelaar raadplegen.

Veel voorkomende problemen met de verblijfsregeling kinderen na de scheiding.

 • De verhuis van moeder of vader geeft problemen voor de kinderen
 • De verblijfsregeling wordt niet nageleefd
 • De verblijfsregeling moet aangepast worden in het belang van de kinderen
 • De kinderen willen niet meer naar papa of mama Ik zie mijn kinderen niet meer
 • De grootouders zien hun kleinkinderen niet meer
 • De kinderen worden regelmatig niet afgehaald op de wisseldag
 • De kinderen willen niet meer in co-ouderschap / continue verhuizen
 • Mijn ex wil de verblijfsregeling afstemmen i.f.v. een nieuwe relatie
 • Mijn kind mag niet meer naar de jeugdbeweging in de week van mijn ex
 • De nieuwe partner van vader / moeder bemoeit zich in de opvoeding
 • De kinderen voelen zich niet goed in het nieuwe samengestelde gezin
 • De kinderen worden verwaarloosd bij één van de ouders
 • De vader / moeder heeft de kinderen zonder overleg mee naar het buitenland genomen
 • De vader / moeder heeft een alcoholprobleem
 • De kinderen worden verplicht halal voedsel te eten
 • Mijn ex zet de kinderen tegen mij op
 • Mijn ex is te streng in de opvoeding van ons kind
 • Het contact met mijn kind wordt belemmerd door mijn ex

Problemen m.b.t. de school na de scheiding.

 • Er is een conflict over de schoolkeuze van de kinderen
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het verder studeren
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het kot
 • Mijn ex heeft ons kind zonder overleg in een andere school ingeschreven
 • De schoolresultaten gaan achteruit sinds de scheiding

Wanneer kan een aanpassing van de verblijfsregeling van toepassing zijn?

 • wanneer het kind problemen ondervindt met de huidige regeling
 • wanneer de beroepssituatie van een ouder wijzigt, denk maar aan een overschakeling van een dagtaak naar een ploegenstelsel
 • wanneer een ouder verhuist op grote afstand van de school van het kind

Let wel, u kan na de scheiding als ouders steeds in onderling overleg afwijken van de vastgelegde afspraken, op voorwaarde dat het belang van het kind voorop staat. OPGELET: Eénzijdig afwijken is NIET toegestaan.

Het komt echter vaak voor dat één van de ouders toch éénzijdig afwijkt van de bestaande regeling zonder dat de andere ouder daar mee instemt. Als u daar samen niet kan over praten en u de lopende regeling gerespecteerd wil zien dan dient u mogelijk verdere stappen te ondernemen.

Laat u tijdig bijstaan door een advocaat of bemiddelaar.

Vraag juridisch advies
aan een ervaren
advocaat familierecht.

Advocaten familierecht

Deze advocaten hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter

Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming