Problemen met alimentatie

Een advocaat bij problemen rond de
alimentatie ex-partner of onderhoudsgeld kind

U bent samen overeengekomen dat er onderhoudsgeld voor uw kind betaald zou worden? Uw vonnis bepaalt dat u recht heeft op alimentatie als ex-partner? Wanneer u in deze situaties de betaling herhaaldelijk niet ontvangt op de vastgelegde tijdstippen, ook niet na verschillende herinneringen gestuurd te hebben, dan kan u best een advocaat raadplegen om over te gaan tot invordering van de alimentatie.

Ook wanneer het alimentatiebedrag sinds geruime tijd en na herhaaldelijke aanmaningen niet werd geïndexeerd, of de situatie is gewijzigd maar jullie komen niet tot een overeenkomst m.b.t. een aangepast alimentatiebedrag; contacteer dan best een advocaat om de mogelijkheden te bespreken.

De termen alimentatie, onderhoudsgeld en onderhoudsbijdrage worden dikwijls door mekaar gebruikt. Ze verwijzen echter allemaal naar hetzelfde principe voorzien in de wet; het betalen van een bijdrage om in het onderhoud van een kind te voorzien of bij te dragen aan de noden van de behoeftige ex-partner.

Contacteer een advocaat familierecht voor juridisch advies of juridische bijstand m.b.t. alimentatiekwesties.

Veel voorkomende problemen met de alimentatie kind / ex-partner na de scheiding

 • De alimentatie wordt niet betaald
 • De alimentatie wordt niet regelmatig betaald
 • De alimentatie wordt niet geïndexeerd
 • De alimentatie wordt niet aangepast aan de leeftijd van de kinderen
 • Ik kan de alimentatie niet meer betalen
 • We komen niet overeen wanneer de alimentatie niet meer moet betaald worden
 • Ik wens de alimentatie te laten aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het verder studeren
 • De vader / moeder wil niet betalen voor het kot
 • Ik wil mijn kind ten laste krijgen. Mijn ex weigert.
 • Er zijn discussies over het budget voor kledij
 • Wij hebben steeds ruzie over de uitgaven voor ons kind

Alimentatie ex-partner. Wat zijn de basisprincipes?

 • Beide ex-partners streven er samen naar om na de scheiding hun levensstandaard van tijdens hun samenleving zo dicht mogelijk te kunnen blijven benaderen.
 • Ex-partners kunnen vrij met elkaar afspreken of er alimentatie van de ene aan de andere partner betaald zal worden na het beëindigen van de relatie.
 • Wanneer zij kiezen voor een alimentatie ex-partner mogen zij zelf het bedrag, de duurtijd en de modaliteiten bepalen.
 • De ex-partner die in staat van behoeftigheid verkeert kan volgens de wet een alimentatie vorderen.
 • Wanneer een rechtbank gevraagd wordt te beslissen dan worden de bepalingen uit artikel 301 B.W. gevolgd.

Waarmee houdt de rechtbank rekening bij het bepalen van het onderhoudsgeld voor een kind?

De wet m.b.t. de ‘objectieve berekening onderhoudsgeld’ bepaalt 8 criteria waarmee de rechter rekening moet houden. Het gaat om volgende criteria:

 • inkomsten van de ouders
 • gewone kosten van het kind
 • buitengewone kosten van het kind
 • verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders
 • hoogte van het kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen
 • inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
 • het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten
 • bijzondere omstandigheden

De rechter moet bovendien in zijn vonnis verduidelijken op welke manier hij deze 8 elementen in acht heeft genomen. Meer over de onderhoudsbijdrage voor een kind.

Hulpmiddelen:

 • Hoeveel kosten de kinderen? Wat is een billijke onderhoudsbijdrage? Bereken het hier (betalend).
 • Hoeveel bedraagt het geïndexeerde alimentatiebedrag? Bereken het hier (gratis).

Vraag juridisch advies
aan een ervaren
advocaat familierecht.

Advocaten familierecht

Alimentatie kind berekenen

Wat mag u verwachten van uw advocaat familierecht?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.
 • Premium Service Garantie - De advocaten familierecht die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter.

 

 


Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming