Bemiddeling bij scheiding

Bemiddeling bij scheiding

Een scheidingsbemiddelaar helpt gehuwden en samenwonenden om samen tot afspraken te komen rond alle thema's die hen en hun kinderen belangen. Een scheidingsbeslissing heeft in vele gevallen een grote impact op de verdere toekomst van de betrokkenen. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door beiden aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op de toekomstige naleving van wat u overeengekomen bent.

Het onderstaande bemiddelingstraject is van toepassing bij:

 • De opmaak van een echtscheidingsovereenkomst (EOT) na huwelijk
 • De opmaak van een scheidingsovereenkomst na samenwonen
 • De opmaak van enkel een ouderschapsovereenkomst na samenwonen (enkel m.b.t. de kinderen)

Het bemiddelingstraject bij scheiding

 • U contacteert een bemiddelaar voor een vrijblijvend gesprek of bijkomende informatie rond bemiddeling
 • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt jullie situatie besproken alsook de mogelijke vervolgstappen; de vergoeding komt aan bod en jullie beslissen of jullie al dan niet het bemiddelingstraject verderzetten
 • Tijdens één of meerdere vervolggesprekken worden er afspraken gemaakt
  Uw bemiddelaar informeert, adviseert, begeleidt en bemiddelt waar nodig
 • Wanneer mogelijk worden na elk gesprek de afspraken in een voorlopige overeenkomst genoteerd
 • Wanneer jullie beiden akkoord zijn wordt er een finale overeenkomst opgemaakt
 • Deze overeenkomst wordt door jullie getekend en ingediend bij de familierechtbank
  (optioneel voor samenwonenden)
 • Drie maanden na indiening van de overeenkomst bij de rechtbank zijn jullie officieel gescheiden

Basisprincipes bemiddeling

 • Steeds op vrijwillige basis
 • Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord
 • De betrokkenen bepalen zelf de snelheid

De bemiddelaar

 • Werkt meerzijdig partijdig
 • Werkt vertrouwelijk onder "beroepsgeheim"
 • Is gespecialiseerd in zijn domein(en)
 • Maakt het conflict hanteerbaar
 • Begeleidt de communicatie
 • Heeft bij voorkeur een erkenning van de FOD Justitie

Deontologie & vorming

Professionele en gespecialiseerde bemiddelaars worden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming

Laat u begeleiden door een erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Contacteer ons vandaag nog voor vrijblijvend advies.

Familiaal bemiddelaars

“Bemiddelaar-scheiden-scheiding" Bemiddelaar-scheiden-scheiding

Bemiddelaars in Vlaanderen & Brussel informeren, adviseren, begeleiden en bemiddelen waar nodig. 

Nogmaals bedankt voor de professionele, maar zeker ook ‘menselijke’ opvolging van ons dossier, met het nodige geduld en aandacht voor persoonlijke bekommernissen in wat voor mij toch (één van) de moeilijkste en meest ingrijpende periode(s) uit mijn leven was.

K.D.G.Brussel