Advocaten familierecht bij adoptie
Juridisch advies & bijstand in uw regio

Wanneer ouders kiezen om een kind te adopteren of om een kind ter adoptie af te staan, dan hebben zij daar goede motieven voor waarbij het belang van het kind voorop staat. De procedures zijn daarom ook erg strict en aan voorwaarden verbonden. 

In het kader van een gewone adoptie (er blijven bepaalde banden met de natuurlijke ouders bestaan) of in het kader van een volle adoptie (er zijn helemaal geen banden meer met de natuurlijke ouders) maar ook wanneer het een binnenlandse of internationale adoptie betreft, kunnen er verwikkelingen ontstaan.

Heeft u juridische bijstand nodig dan laat u zich in de complexe materie van de adoptieprocedure en gevolgen best begeleiden door een gespecialiseerd adoptieadvocaat.

Vraag advies aan een ervaren advocaat.

Contacteer ons vandaag nog.

Advocaten familierecht

Deze advocaten hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter

Wat mag u verwachten van uw advocaat?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.
  • Premium Service Garantie - De advocaten familierecht die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter.

 

 


Deontologie en vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming