Bemiddelaar in familiezaken

Uw familiaal bemiddelaar helpt u met:

 • informatie, advies, begeleiding, bemiddeling bij scheiding >>
 • de opmaak van een scheidingsovereenkomst na huwelijk of samenwonen* >>
 • de opmaak van een ouderschapsovereenkomst na samenwonen* >>
 • de aanpassing van een ouderschapsovereenkomst na de scheiding* >>
 • problemen met de onderhoudsbijdrage na de scheiding >>
 • problemen met de verblijfsregeling na de scheiding >>
 • aanpassing partner alimentatie na de scheiding >>
 • bemiddeling tussen echtgenoten, ouders, ouders-kinderen, grootouders, leerkrachten, ... >>
 • bemiddeling in het algemeen wanneer alle partijen samen tot een overeenkomst wensen te komen >>

* de bemiddelde overeenkomst wordt rechtstreeks ingediend bij de familierechtbank die deze homologeert (optioneel voor samenwonenden)

 • Steeds op vrijwillige basis
 • Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord
 • De betrokkenen bepalen zelf de snelheid
 • Werkt meerzijdig partijdig
 • Werkt vertrouwelijk onder "beroepsgeheim"
 • Is gespecialiseerd in zijn domein(en)
 • Maakt het conflict hanteerbaar
 • Begeleidt de communicatie
 • Heeft bij voorkeur een erkenning van de FOD Justitie

Zit u in de fase dat u overweegt te scheiden en inmiddels informatie zoekt over het scheidingsproces, wat u mag doen en beter kunt laten, hoe u het uw partner vertelt, hoe u het de kinderen vertelt, wat de consequenties zijn van een scheiding, ..., vraag dan vrijblijvend advies of maak een afspraak (alleen of met twee) met een scheidingsconsulent. Deze kan u vrijblijvend informeren. Later neemt u onderbouwde beslissingen.

Professionele en gespecialiseerde bemiddelaars worden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming

Laat u begeleiden door een erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Contacteer ons vandaag nog voor vrijblijvend advies.

Nogmaals bedankt voor de professionele, maar zeker ook ‘menselijke’ opvolging van ons dossier, met het nodige geduld en aandacht voor persoonlijke bekommernissen in wat voor mij toch (één van) de moeilijkste en meest ingrijpende periode(s) uit mijn leven was.

K.D.G.Brussel

SlaagpercentageJaarlijks gemiddelde sinds 2007

Het gemiddelde slaagpercentage bij vrijwillige bemiddelingen begeleid door de experten uit ons netwerk bedraagt 98%