De familiekamer behandelt alle burgerlijke geschillen met een familiaal karakter. In spoedeisende zaken kan de familierechtbank uitspraak doen in kort geding. Er kunnen door de familierechtbank eveneens voorlopige maatregelen opgelegd worden.

Het kan dan gaan over oa.:

  • vorderingen inzake de staat van personen
  • geschillen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden
  • geschillen over het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling betreffende minderjarige kinderen
  • geschillen over de onderhoudsverplichtingen en over het huwelijksvermogensrecht
  • erfopvolging en schenkingen onder levenden of testamenten

Lees meer over de bevoegdheden van de familierechtbank.

Vraag vrijblijvend advies aan een ADVOCAAT FAMILIERECHT

Advocaten familierecht