Echtscheiding, huwelijk & samenwonen

Familierechtbank & Echtscheiding

 • Echtscheidingen
 • Vorderingen tot tijdelijk huisverbod in het geval van huiselijk geweld

Familierechtbank & Onderhoudsverplichting

 • Onderhoudsverplichtingen - kinderen
 • van ouders t.o.v. hun kinderen
 • uitkering levensonderhoud (tegen verwekker)
 • Onderhoudsverplichtingen tussen (ex)gehuwden/(ex)wettelijk samenwonenden
 • tussen echtgenoten voor de duur van het huwelijk
 • tussen wettelijk samenwonenden
 • als voorlopige maatregel
 • ontvangstmachtiging
 • tussen echtgenoten na beëindiging van het huwelijk
 • tussen wettelijk samenwonenden na beëindiging van de wettelijke samenwoning
 • Onderhoudsverplichtingen - andere
 • van de langstlevende wettelijk samenwonende t.o.v. kinderen van de vooroverleden wettelijk samenwonende
 • van (schoon)kinderen t.o.v. (schoon)ouders/bloedverwanten in opgaande lijn
 • van de nalatenschap van de wettelijk samenwonende zonder nakomelingen aan zijn bloedverwanten in opgaande lijn
 • Problemen met de betaling van alimentatie? Lees hier verder.

Familierechtbank & Huwelijk of samenwonen

 • Huwelijk
 • nietigverklaring huwelijk algemeen
 • nietigverklaring wegens schijnhuwelijk
 • beroep tegen weigering ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken
 • Samenwoning
 • vorderingen tot nietigverklaring wettelijke samenwoning en nietigverklaring wegens schijnwettelijke samenwoning
 • beroepen tegen weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken
 • Vorderingen tot tijdelijk huisverbod in het geval van huiselijk geweld

Advocaat of bemiddelaar?

Of u een scheidingsadvocaat of een scheidingsbemiddelaar inschakelt om u te begeleiden tijdens het scheidingstraject hangt af van en aantal zaken:

 • Praten jullie nog met elkaar?
 • Wensen jullie samen tot een overeenkomst te komen?
 • Zijn er reeds éénzijdige stappen genomen?
 • Bent u gedagvaard?
 • Is er wel of geen bereidheid om te bemiddelen?

Via deze website treedt u in contact met 20+ advocatenkantoren en 25+ scheidingsbemiddelaars.
Wij bieden u ook de mogelijkheid uw scheidingsdossier online gratis voor te bereiden zodat u met kennis van zaken met een van deze experten in gesprek kunt gaan.

Zit u in de fase dat u overweegt te scheiden en inmiddels informatie zoekt over het scheidingsproces, wat u mag doen en beter kunt laten, hoe u het uw partner vertelt, hoe u het de kinderen vertelt, wat de consequenties zijn van een scheiding, ..., vraag dan vrijblijvend advies of maak een afspraak (alleen of met twee) met een bemiddelaar. Deze kan u vrijblijvend informeren. Later neemt u onderbouwde beslissingen.

Vraag vrijblijvend advies aan een ADVOCAAT FAMILIERECHT

Relevante informatie

BEËINDIGING HUWELIJK of SAMENWONEN

ONDERHOUDSVERPLICHTING

Advocaten familierecht