Advocaat - Schuldbemiddelaar

Wat betekent een collectieve schuldenregeling?
Wat doet een schuldbemiddelaar?

Het doel van de collectieve schuldenregeling is mensen 'een tweede kans' te bieden. De procedure is er op gericht om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de schuldeisers en de positie van de schuldenaar. De schuldenaar dient op een menswaardige manier zijn financiële situatie onder controle te brengen en dit onder gerechtelijke bescherming en onder de begeleiding van een schuldbemiddelaar.

Bij een collectieve schuldenregeling is de schuldbemiddelaar een gerechtelijk mandataris aangesteld door de rechtbank. Deze professionele erkende schuldbemiddelaar kan in het kader van een collectieve schuldenregeling uw terugbetalingen helpen spreiden over een periode van maximaal 7 jaar.

Na afloop van de termijn van de collectieve schuldenregeling bent u schuldenvrij. Vraag vrijblijvend advies aan een regionale schuldbemiddelaar.

Het grote voordeel van een collectieve schuldenregeling is dat u beschermt bent tegen schuldeisers en mogelijk aanspraak kan maken op kwijtschelding van een deel van uw schulden.

Op www.schuldbemiddelaar.vlaanderen vindt u o.a. een antwoord op volgende vragen:

 • wat is het verschil tussen budgetbeheer, budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling?
 • voor wie is de collectieve schuldenregeling bestemd?
 • wat zijn de gevolgen van een collectieve schuldenregeling?
 • wat kost een schuldbemiddelaar?
 • welke stappen moet ik ondernemen om een schuldbemiddelaar aan te stellen?


Kan ik zelf een schuldbemiddelaar kiezen?

Iedereen kan door omstandigheden onafhankelijk van zijn eigen wil in financiële problemen geraken. Dit mag geen reden zijn om zonder inspraak helemaal overgeleverd te worden aan derden. U kan steeds aan de rechtbank vragen om een professionele schuldbemiddelaar voor uw dossier aan te stellen. Alleen professionele schuldbemiddelaars aangesteld als gerechtelijk mandataris kunnen een dossier 'collectieve schuldenregeling' voor u beheren. Dit is uw beste garantie op gerechtelijke waarborgen en controle.
Maak kennis met een professionele schuldbemiddelaar in uw regio.
Lees meer over de voordelen van een collectieve schuldenregeling via een schuldbemiddelaar.

Maak kennis met een ervaren schuldbemiddelaar in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets.

Deze schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter