Advocaat - Schuldbemiddelaar

Schulden in een familiale context

Dat schulden rechtstreeks of onrechtstreeks invloed kunnen hebben op uzelf en uw familiale leven hoeft geen betoog. Denk maar aan de verschillende maatschappelijke rollen die u opneemt: als buur, ouder/kind, broer/zus, lid van een vereniging, als werknemer of werkzoekende, belastingbetaler, kiezer, vrijwilliger, patiënt, vriend, partner, … . Aan deze maatschappelijke rollen zijn kosten verbonden (bv. bijdrage buurtbarbecue, lidgeld vereniging, cadeau voor de leerkracht van je kind, een bloemetje, er samen even tussen uit, …). Kunt u deze activiteiten niet meer uitoefenen of de kosten ervan niet meer betalen vanwege een hoge schuldenlast dan is dit nefast voor u en uw omgeving.

Schulden zijn meestal het gevolg van één of meerdere tegenslagen (ziekte, echtscheiding, ontslag, …). Waarom zou iemand al te lang gebukt moeten gaan onder een schuldenlast door tegenslagen, waar je zelf weinig of geen vat op had? Een erkend schuldbemiddelaar kan via een collectieve schuldenregeling u terug een menswaardig bestaan geven. Indien u zelfstandige bent en mogelijk niet in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling dan kan een schuldcoach u misschien verder helpen. Lees hieronder meer.

Wat betekent een collectieve schuldenregeling?

Via een collectieve schuldenregeling krijgen mensen met een overmatige schuldenlast de mogelijkheid om weer greep krijgen op hun persoonlijke financiële situatie. Een collectieve schuldenregeling is een door de wet vastgelegde procedure. Ook de vergoeding die u aan de schuldbemiddelaar betaalt is wettelijk vastgelegd. Het wettelijk kader geeft u zekerheid.

Een collectieve schuldenregeling voor particulieren
Privé personen die niet meer in staat zijn om hun uitstaande schulden in eigen beheer verder af te betalen kunnen via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldenregeling indienen. Het dient dan wel te gaan om een ‘structurele’ en ‘duurzame’ onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen.

Een collectieve schuldenregeling, ook voor zelfstandigen?
Wie zelfstandig is of geweest is komt slechts in aanmerking voor het aanvragen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling wanneer de handelsactiviteit minstens zes maanden eerder werd stopgezet of wanneer in geval van een faillissement er zes maanden verstreken zijn na de sluiting van het faillissement.
U bent niet in deze situatie? Dan kan een schuldcoach voor zelfstandigen u misschien verder helpen.

Informeer u bij een erkend schuldbemiddelaar ...

 • wat een collectieve schuldenregeling effectief kan betekenen voor u
 • of u in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling
 • hoeveel een collectieve schuldenregeling kost (wettelijk geregeld)
 • naar de voor en nadelen van een collectieve schuldenregeling
 • welke andere vormen van schuldbemiddeling er bestaan


De schuldbemiddelaar

Weet dat een collectieve schuldenregeling een door de wet vastgelegde procedure is. Ook de vergoeding die u aan de schuldbemiddelaar betaalt is wettelijk vastgelegd. Verrassingen zijn dus uitgesloten. Wel belangrijk is 'de klik' die u heeft met uw schuldbemiddelaar. De volgende jaren is dit een belangrijk persoon in uw leven. De pro-deo-advocaat-schuldbemiddelaars, verspreid over Vlaanderen en Brussel, die u hier contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. 

Wat mag u verwachten van de schuldbemiddelaar die u contacteert?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs (wettelijk vastgelegd)
 • Gerechtelijke waarborgen en controle


Neem vrijblijvend contact op met een erkend schuldbemiddelaar in uw regio.

Meer informatie over schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling vindt u op www.schuldbemiddelaar.vlaanderen.

Maak kennis met een ervaren schuldbemiddelaar in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets.

Deze schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter