Advocaat scheiden na samenwonen

Een advocaat bij scheiding na samenwonen
Juridisch advies & bijstand in uw regio

De afspraken die u dient te maken bij een scheiding na samenwonen zijn vrijwel dezelfde als diegene die u moet maken na een huwelijk. Er is echter geen wettelijke verplichting dit te doen. Dit leidt dikwijls tot problemen na de scheiding. En zeker als er kinderen zijn. Een ouderschapsovereenkomst opstellen is dus aan te raden.

Waarmee kan een advocaat u helpen bij scheiding na samenwonen?

 • U heeft een dagvaarding ontvangen.
 • Er is nood aan dringende en voorlopige maatregelen vooraleer over te gaan tot een scheiding.
 • U wenst juridisch advies van een advocaat gespecialiseerd in scheiden na samenwonen
 • Het opstellen van een scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst.
 • U heeft problemen na de scheiding met bvb. de verblijfs- of kostenregeling kinderen.
 • Er is geen mogelijkheid om samen met een bemiddelaar tot een overeenkomst te komen.

Vijftien gespecialiseerde advocatenkantoren in Vlaanderen en Brussel treden op als advocaat familierecht bij scheiding aan de familierechtbank te Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt, Tongeren, Leuven, Brussel (Nederlandstalig en Franstalig), Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne. 

Contacteer een advocaat familierecht voor juridisch advies m.b.t. een scheiding na samenwonen.

In de praktijk lukt het vaak goed om de regelingen rond de scheiding buiten de rechtbank te houden.
Lees meer over scheidingsbemiddeling

Uw scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst gratis online voorbereiden (website Pareto Group).

Vraag juridisch advies aan een
advocaat familierecht
in uw regio

Advocaten familierecht

Deze advocaten hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden een 'Premium Service Garantie'.
Lees ook het kwaliteitscharter

Wat mag u verwachten van uw advocaat bij scheiding na samenwonen?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.
 • Premium Service Garantie - De advocaten familierecht die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter.

 

 


Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming