Bemiddelaar contacteren

Informatie, advies, begeleiding en bemiddeling

Familiaal bemiddelaars

  • “Bemiddelaar-scheiden-scheiding" BemiddelaarFamiliezaken    
  • Bemiddelaar-scheiden-scheiding BemiddelaarFamiliezaken    
  • Bemiddelaars in Vlaanderen & Brussel informeren, adviseren, begeleiden en bemiddelen waar nodig. 

Wist u dat ...

  • U een vaste prijs krijgt voor het ganse traject
  • 98% van onze cliënten tot een akkoord komt
  • 75% dit akkoord bereikt binnen de 3-10 weken
  • 100% aanvaard wordt door de familierechtbank