Kamer minnelijke schikking

In de kamer voor minnelijke schikking tracht de rechter de partijen te verzoenen. Het initiatief om een zaak aan de kamer voor minnelijke schikking voor te leggen kan zowel van de betrokkenen zelf als van de rechter uitgaan. Dit aanbod laat mensen toe om tot een onderling akkoord te komen. Het risico op tijdrovende en nodeloos dure procedures kan op deze manier sterk verminderd worden.

Alles wat in de kamer voor minnelijke schikking wordt gezegd en geschreven is vertrouwelijk. Elke kamer voor minnelijke schikking bestaat uit een alleenzetelend rechter die daartoe een bijzondere opleiding heeft gevolgd.

Lees meer over de bevoegdheden van de familierechtbank.

Wanneer u samen tot een overeenkomst gekomen bent zullen uw akkoorden opgenomen worden in een vonnis dat bekrachtigd zal worden door de rechtbank.

In dat geval zal de rechter de deelakkoorden akteren en het dossier terug doorverwijzen naar de familiekamer waar de bevoegde rechter een vonnis zal uitspreken.

Neen. Dat blijft een vrije keuze van de betrokken partijen.

Vraag vrijblijvend advies aan een ADVOCAAT FAMILIERECHT

Advocaten familierecht