Familierechtbank en bemiddeling

Voor u naar de familierechtbank stapt

Vooraleer u bij een conflict éénzijdig stappen onderneemt en direct naar de familierechtbank stapt, is het raadzaam te overwegen of u ook via bemiddeling tot een akkoord zou kunnen komen.

Een bemiddelaar kan u en de andere partij(en) helpen om samen tot afspraken te komen. Komt u na verloop van tijd tot een bemiddeld akkoord dan kan u de gemaakte afspraken ter homologatie voorleggen aan de familierechtbank. De kans op een evenwichtige overeenkomst die door alle betrokken gedragen wordt is bijzonder groot wanneer een bemiddelingstraject een kans krijgt. Lees meer over de bemiddelaar in familiale zaken.


TIP: Hoe sneller u een bemiddelingstraject aanvat, hoe groter de kans op een evenwichtig akkoord. Wanneer u zonder voorafgaande bemiddeling direct naar de familierechtbank stapt dan zal men u eerst alsnog uitgebreid informeren over de mogelijkheden tot een minnelijke regeling te komen. U kan veel tijd en geld besparen door zelf, van bij het begin, bemiddeling een kans te geven.

Neem hier contact op met een familiaal bemiddelaar in uw regio

Bij uw bezoek aan de familierechtbank

Bij de inleiding van het dossier
Wanneer een dossier ingeleid wordt, moet de griffier u alle informatie verstrekken over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van conflicten. Zo krijgt u  onder meer een informatiebrochure over bemiddeling, de teksten uit het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot bemiddeling en een lijst van erkende bemiddelaars in familiezaken in het gerechtelijk arrondissement van de door u gekozen familierechtbank.

Op de dag van de eerste zitting
Ook de rechter moet u op de inleidingszitting wijzen op de mogelijkheid tot verzoening, bemiddeling of minnelijke schikking. Zijn alle betrokken partijen daartoe bereid, dan kan de rechter de procedure opschorten in het kader van een bemiddeling of de partijen doorverwijzen naar de kamer voor minnelijke schikking. Wordt binnen de kamer voor minnelijke schikking geen akkoord bereikt, dan kan er mits akkoord van de partijen alsnog een erkend bemiddelaar aangesteld worden. Gaan de partijen niet op dit voorstel in dan komt de zaak terug voor de familierechtbank waar zij eerst werd ingeleid. Daar zal de rechter zich verder over de zaak uitspreken.

Na uw bezoek aan de familierechtbank

Kiest u pas na het opstarten van een procedure bij de rechtbank voor bemiddeling dan spreken we over gerechtelijke bemiddeling.De rechter zal dan de termijnen en het kader vastleggen waarbinnen u het bemiddelingstraject kan doorlopen.

Let wel, bemiddeling is en blijft steeds vrijwillig. De familierechter kan de bemiddeling niet opleggen. De rechter dient ook op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. De inhoud van de bemiddelingsgesprekken blijft steeds vertrouwelijk en mag door de bemiddelaar niet aan de rechtbank gegeven worden.


Pro-deo bemiddelaar?

Een pro-deo bemiddelaar die via de overheid gestructureerd ondersteund wordt zoals een pro-deo advocaat bestaat (nog) niet. Er zijn gelukkig toch mogelijkheden voor wie een beperkt inkomen heeft en voor bemiddeling wil kiezen.

  • U kan mits u aan de inkomensvoorwaarden voldoet voor gratis bemiddeling terecht bij het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) in uw gemeente. Deze diensten zijn echter veelal overbezet.

  • Er bestaat ook een mogelijkheid om rechtsbijstand voor bemiddeling aan te vragen. U kan rechtsbijstand krijgen wanneer u zelf naar een bemlddelaar stapt (vrijwillige bemlddellng) of indien u tijdens een lopende procedure alsnog voor bemiddelinq kiest (gerechtelijke bemiddeling). Lees meer.

Wanneer uw inkomen beperkt is, praat er dan vroeg genoeg over met een familiaal bemiddelaar. Mogelijk kan er een speciaal 'sociaal tarief' overeengekomen worden. 

Laat u begeleiden door een erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Contacteer ons vandaag nog voor vrijblijvend advies.

Familiaal bemiddelaar

Uw familiaal bemiddelaar helpt u met:

  • informatie, advies, begeleiding, bemiddeling bij scheiding / echtscheiding
  • opmaak scheidingsovereenkomst*
  • opmaak / aanpassing ouderschapsovereenkomst*
  • bemiddeling tussen echtgenoten, ouders, ouders-kinderen, grootouders, leerkrachten, ...
  • bemiddeling in het algemeen wanneer alle partijen samen tot een overeenkomst wensen te komen

* de bemiddelde overeenkomst wordt gehomologeerd door de rechtbank (optioneel voor samenwonenden).

Familiaal bemiddelaars

Deontologie en vorming

Professionele en gespecialiseerde bemiddelaars worden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming