Bemiddeling na de scheiding

Bemiddeling na een scheiding

Waarmee kan een familiaal bemiddelaar u helpen na een scheiding?

 • Jullie hebben samen beslist de ouderschapsovereenkomst aan te passen
 • Eén van de ouders wenst de verblijfsregeling van de kinderen aan te passen
 • Eén van de ouders wenst de kostenregeling van de kinderen aan te passen
 • De keuze van de school staat ter discussie
 • De partner alimentatie dient herzien te worden volgens één van jullie
 • Overige thema's waarbij u samen wenst tot een akkoord te komen

Een familiaal bemiddelaar helpt u om samen tot afspraken te komen rond bovenstaande thema's. Onze specialisten terzake hebben de nodige kennis en ervaring om u optimaal te kunnen helpen.

Het bemiddelingstraject na de scheiding

 • U contacteert een bemiddelaar voor een vrijblijvend gesprek of bijkomende informatie rond bemiddeling
 • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt jullie situatie besproken alsook de mogelijke vervolgstappen; de vergoeding komt aan bod en jullie beslissen of jullie al dan niet het bemiddelingstraject verderzetten
 • Tijdens één of meerdere vervolggesprekken worden er afspraken gemaakt
 • Uw bemiddelaar informeert, adviseert, begeleidt en bemiddelt waar nodig
 • Wanneer mogelijk worden na elk gesprek de afspraken in een voorlopige overeenkomst genoteerd
 • Wanneer jullie beiden akkoord zijn wordt er een finale overeenkomst opgemaakt
 • Deze overeenkomst wordt door jullie getekend en ingediend bij de familierechtbank (optioneel)

Basisprincipes bemiddeling

 • Steeds op vrijwillige basis
 • Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord
 • De betrokkenen bepalen zelf de snelheid

De familiaal bemiddelaar

 • Werkt meerzijdig partijdig
 • Werkt vertrouwelijk onder "beroepsgeheim"
 • Is gespecialiseerd in zijn domein(en)
 • Maakt het conflict hanteerbaar
 • Begeleidt de communicatie
 • Heeft bij voorkeur een erkenning van de FOD Justitie

Deontologie & vorming

Professionele en gespecialiseerde bemiddelaars worden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming

Laat u begeleiden door een erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Contacteer ons vandaag nog voor vrijblijvend advies.

Familiaal bemiddelaars

“Bemiddelaar-scheiden-scheiding" Bemiddelaar-scheiden-scheiding

Bemiddelaars in Vlaanderen & Brussel informeren, adviseren, begeleiden en bemiddelen waar nodig. 

Nogmaals bedankt voor de professionele, maar zeker ook ‘menselijke’ opvolging van ons dossier, met het nodige geduld en aandacht voor persoonlijke bekommernissen in wat voor mij toch (één van) de moeilijkste en meest ingrijpende periode(s) uit mijn leven was.

K.D.G.Brussel