Burgerlijke stand & staat van personen

Familierechtbank & Staat van personen

 • Verklaring van afwezigheid
 • uitspraak verklaring van afwezigheid
 • derdenverzet tegen vonnis van verklaring van afwezigheid

  Familierechtbank & Burgerlijke stand

  • Procedures i.v.m. akten van de burgerlijke stand
  • vaststelling echtelijke verblijfplaats
  • vordering tot verbetering akte burgerlijke stand
  • verbetering akte burgerlijke stand, opgesteld door een diplomatieke of consulaire ambtenaar - vervangend vonnis voor niet opgestelde geboorte- of overlijdensakte
  • homologatie akte van bekendheid door beëdigde verklaring
  • verlenen toestemming voor afgifte van een eensluidend afschrift/uittreksel van een akte van de burgerlijke stand
  • beroep in geval van weigering van erkenning
  • geldigheid van een buitenlandse authentiekeakte/vordering tot uitvoerbaarverklaring
  • beroep tegen weigering bewaarder tot kantmelding of overschrijving van een buitenlandse authentieke akte
  • nationaliteitskeuze en -verklaring
  • vorderingen tot wijzigingen geslacht van een persoon
  • erkenning tot staatloze
  • gerechtelijke verklaring van overlijden
  • derdenverzet tegen vonnis verklaring van overlijden

  Vraag juridisch advies aan een
  advocaat familierecht
  in uw regio

  Advocaten familierecht