Dringende maatregelen bij scheiding

Dringende en voorlopige maatregelen bij scheiding

Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden met gemeenschappelijke kinderen worden door de familierechtbank behandeld.

De familierechtbank kan oa. volgende voorlopige maatregelen nemen:

 • De uitoefening van het ouderlijk gezag, de organisatie van de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact
 • Uitkering tot levensonderhoud
 • Afzonderlijke verblijfplaats van de partners
 • De echtgenoot die roerende goederen onder zich heeft, verplichten zich borg te stellen of voldoende solvabiliteit aan te tonen
 • De echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten vaststellen indien daarover onenigheid bestaat tussen hen.
 • Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden blijft de preferentiële toewijzing op verzoek van de gezinswoning bij partnergeweld behouden.

Voorlopige maatregelen kunnen een tussenoplossing bieden wanneer u nog geen definitief akkoord heeft over de toekomstige regelingen of omdat u elkaar wat tijd en ruimte wil geven. De wet schrijft voor dat gehuwden samenwoningsplicht hebben met elkaar.

Wanneer de relatie moeilijk loopt is anderzijds ook wel te begrijpen dat verder samenwonen niet altijd mogelijk is. Ook in zo een situatie is het belangrijk om een aantal concrete tussentijdse afspraken te maken. De familierechtbank kan dan de samenwoningsplicht opschorten en uw onderling gemaakte afspraken homologeren of maatregelen opleggen wanneer u er samen niet uit geraakt.

Vraag juridisch advies
aan een ervaren
advocaat familierecht.

Advocaten familierecht

Wat mag u verwachten van uw advocaat?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.
 • Premium Service Garantie - De advocaten familierecht die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter.

 

 


Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming