Pro deo advocaat familierecht

Pro deo advocaat familierecht - Hoe aanvragen?

Als u te weinig bestaansmiddelen heeft, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Dit werd vroeger bijstand door pro deo advocaten genoemd. De termen 'pro deo advocaat' of 'gratis advocaat' worden in de volksmond echter vaker gebruikt dan het formele begrip 'tweedelijnsbijstand'. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.


Wanneer u via deze site een aanvraag indient dan krijgt u per mail de contactgegevens van een advocaat in uw regio + een aanvraagformulier tot pro deo bijstand dat u desgewenst doorstuurt aan deze advocaat. U zal ook diverse stukken moeten voorleggen om uw (vervangings)inkomsten en/of toelagen aan te tonen. De advocaat die u via deze weg kan contacteren informeert u hierover.

Het indienen van een aanvraag via deze website is volledig vrijblijvend en kosteloos. Indien uit uw contact met de advocaat blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een pro deo bijstand dan adviseren wij u, met de door uzelf gekozen advocaat, goede afspraken te maken rond de vergoeding vooraleer u juridisch advies vraagt of een procedure start.

De inkomensgrenzen onderaan geven een eerste indicatie of u al dan niet recht heeft op geheel of gedeeltelijk gratis juridisch advies verstrekt door een pro deo advocaat. Wanneer u hier aan voldoet zijn er nog bijkomende voorwaarden. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft moet u deze eerst aanspreken.

Minderjarigen hebben recht op gratis juridisch advies en bijstand van een jeugdadvocaat.

 

Inkomensgrenzen pro deo advocaat

De inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor gratis juridisch advies van een pro deo advocaat (geldig vanaf 1 november 2023): (bijkomende voorwaarden zijn van toepassing - bespreek deze tijdens een vrijblijvend contact)

Alleenstaand
volledige kosteloosheid
max. € 1.526,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 1.526,00 en € 1.817,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige
kosteloosheid
max. € 1.817,00 netto/maand + € 341,42 p.p. ten laste
voorbeeld
1 persoon
€ 2.158,58
2 personen
€ 2.499,84
3 personen
€ 2.841,26
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 1.817,00 en € 2.107,00 netto/maand + €341,42 p.p. ten laste
voorbeeld
1 persoon
€ 2.448,42
2 personen
€ 2.789,84
3 personen
€ 3.131,26
 

De bedragen hierboven vermeld zijn de inkomsten van het gezin uitgezonderd bij echtscheiding. In dit geval telt het individuele inkomen van de aanvrager.

GRATIS ADVOCAAT?

U denkt recht te hebben op een gedeeltelijk of volledig gratis advocaat? In dat geval heeft u de volgende opties:

  • Contacteer een BJB (Bureau Juridische Bijstand) in uw regio. Zij wijzen een advocaat pro deo aan voor u.
  • Neem zelf rechtstreeks contact met een advocaat en vraag of deze advocaat uw zaak pro deo wil opnemen. 

Om een BJB in je buurt te vinden kan je de website www.advocaat.be raadplegen.

Neemt u liever zelf contact met een advocaat dan kan u vrijblijvend informatie vragen over de pro deo voorwaarden in uw specifieke situatie. De advocaten die op deze website adverteren zijn gespecialieerd in familierecht. Op uw vraag kunnen zij evalueren of u in aanmerking komt voor gratis pro deo advies. Contacteer vrijblijvend een advocaat in uw regio