De jeugdkamer behandelt dossiers die betrekking hebben op minderjarigen die voor de jeugdrechter moeten komen of wanneer zijzelf, beide ouders of één van de ouders beroep doen op de jeugdrechter. Ook minderjarigen die zogenaamd 'uithanden' gegeven zijn zullen door de jeugdkamer behandeld worden.

Het kan dan gaan over oa.:

  • strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs of het plegen van een diefstal. Dit heet dan een "als misdrijf omschreven feit" (MOF).
  • moeilijke situaties waarbij er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is. Deze situatie wordt omschreven als een “verontrustende opvoedingssituatie” (VOS).

    Een verontrustende situatie = een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.

  • ouders die niet voldoen aan hun onderhoudsplicht of wanneer er sprake is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing
  • zaken i.v.m. de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en de ‘voetbalwet’ (gedragscode bij voetbalwedstrijden)
  • zaken i.v.m. de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft.
Het Agentschap Jongerenwelzijn publiceerde de brochure - Jij en de jeugdrechtbank

Lees meer over de bevoegdheden van de familierechtbank.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren advocaat jeugdrecht

Advocaten jeugdrecht