De jeugdkamer behandelt dossiers die betrekking hebben op minderjarigen die voor de jeugdrechter moeten komen of wanneer zijzelf, beide ouders of één van de ouders beroep doen op de jeugdrechter. Ook minderjarigen die zogenaamd 'uithanden' gegeven zijn zullen door de jeugdkamer behandeld worden.

Een erkend advocaat jeugdrecht behartigt de belangen van de minderjarige die als slachtoffer of als dader in contact komt met jeugdrechtbank. De advocaat is gebonden aan het beroepsgeheim en zal de inhoud van de gesprekken niet delen met o.a. ouders, politie, school, jeugdrechter, ... . In de meeste gevallen is de tussenkomst van de jeugdadvocaat kosteloos. Bespreek dit met uw advocaat.

De jeugdadvocaat zal de minderjarige bijstaan in o.a. volgende situaties:

  • de minderjarige als dader van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs, het plegen van een diefstal, vandalisme, ... . Dit heet dan een "als misdrijf omschreven feit" (MOF).
  • de minderjarige als slachtoffer, zoals bijvoorbeeld van geweldpleging, ongeval, afpersing, ... .
  • bij verontrustende opvoedingssituaties (VOS); moeilijke situaties waarbij er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is.
    Een verontrustende situatie = een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.
  • bij mishandeling, misbruik of verwaarlozing of wanneer ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht.
  • bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) en de ‘voetbalwet’ (gedragscode bij voetbalwedstrijden)
  • zaken i.v.m. de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft.

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren advocaat jeugdrecht

Advocaten jeugdrecht