Advocaten jeugdrecht
Juridisch advies & bijstand uw regio

Een advocaat jeugdrecht kan u helpen wanneer één van volgende situaties zich voordoet:

 • strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs of het plegen van een diefstal. Dit heet dan een "als misdrijf omschreven feit" (MOF).
 • moeilijke situaties waarbij er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is. Deze situatie wordt omschreven als een “verontrustende opvoedingssituatie” (VOS).

  Een verontrustende situatie = een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.

 • ouders die niet voldoen aan hun onderhoudsplicht of wanneer er sprake is van mishandeling, misbruik of verwaarlozing
 • zaken i.v.m. de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en de ‘voetbalwet’ (gedragscode bij voetbalwedstrijden)
 • zaken i.v.m. de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft.

Contacteer hier vrijblijvend een gespecialiseerd advocaat jeugdrecht in uw regio voor juridisch advies of juridische bijstand.

Het Agentschap Jongerenwelzijn publiceerde de brochure - Jij en de jeugdrechtbank

Vraag vrijblijvend advies aan een ervaren advocaat jeugdrecht

Advocaten jeugdrecht

Wat mag u verwachten van uw advocaat jeugdrecht?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.
 • Premium Service Garantie - De advocaten familierecht die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter.

 

 


Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming