Advocaat - Bewindvoerder

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Bewindvoering is bedoeld voor de meerderjarige persoon die wegens zijn fysieke en/of mentale gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat is zijn belangen zelf en/of zelfstandig te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten enz.). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn.

Kan ik zelf een bewindvoerder kiezen?

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel duidt de rechter een bewindvoerder aan ofwel vraagt u de rechter een specifiek bewindvoerder aan te stellen.

Zelf een bewindvoerder kiezen heeft als voordeel:

 • U heeft reeds kennisgemaakt op voorhand; u weet dus wie u als bewindvoerder krijgt;
 • U wordt geholpen met het opstellen en indienen van het verzoekschrift aanstelling bewindvoerder;
 • Er is een persoonlijk engagement van bij de start.

Waarom een professioneel bewindvoerder kiezen t.o.v. een familielid?

 • Wanneer er meerdere betrokkenen zijn dan is een professioneel bewindvoerder een neutrale partij;
 • De professionele bewindvoerder is onafhankelijk en handelt zonder familiale druk;
 • Een mogelijk vermoeden van belangenvermenging na bvb. overlijden wordt uitgesloten.

Wat zijn de eigenschappen van een goed bewindvoerder?

 • Betrokkenheid: de bewindvoerder is effectief begaan met u, niet alleen met de technische kant;
 • Persoonlijk contact: uw bewindvoerder kent u als mens, niet enkel als een dossiernummer;
 • Een open communicatie en transparante uitvoering van de activiteiten als bewindvoerder.

Via deze website laten wij u kennismaken met professionele bewindvoerders in uw regio.
U kunt dus voor de aanstelling een persoonlijk gesprek hebben over de dienstverlening van de bewindvoerder,de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder.
Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis. U beslist nadien of u al dan niet deze bewindvoerder aanstelt.

Vraag advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden tevens een 'Premium Service GarantieLees ook het kwaliteitscharter


Nog vragen over bewindvoering? Hoe een bewindvoerder aanstellen?

Op www.bewindvoerder.vlaanderen vindt u o.a. een antwoord op volgende vragen:

 • wie kan bewindvoering aanvragen?
 • wat zijn de verplichtingen van de bewindvoerder?
 • wat kost een bewindvoerder?
 • welke stappen moet ik ondernemen om een bewindvoerder aan te stellen?
 • waar vind ik een online verzoekschrift voor de aanstelling van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is geen schuldbemiddelaar.
Heeft u te maken met overdadige schulden lees dan hier verder over de collectieve schuldenregeling.