Advocaat - Bewindvoerder

Voor wie is bewindvoering bedoeld?
Hoe een bewindvoerder aanstellen?

Bewindvoering is bedoeld voor de meerderjarige persoon die wegens zijn fysieke en/of mentale gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat is zijn belangen zelf en/of zelfstandig te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten enz.). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn.

Een aanvraag tot bewindvoering kan door de te beschermen persoon, een familielid, een andere belanghebbende of de Procureur des Konings, steeds door middel van het verzoekschrift aanduiding bewindvoerder. Dit verzoekschrift omvat een beschrijving van het sociaal netwerk van de persoon in kwestie en kan ook suggesties voor het bewind inhouden, met name wie volgens u als bewindvoerder kan worden aangeduid. Wanneer u zelf geen bewindvoerder kiest dan zal de rechter een bewindvoerder aanduiden.

Op www.bewindvoerder.vlaanderen vindt u meer informatie over o.a. de verplichtingen en de bezoldiging van de bewindvoerder alsook een online verzoekschrift bewindvoering.

Kan ik zelf een bewindvoerder kiezen?

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel duidt de rechter een bewindvoerder aan ofwel vraagt u de rechter een specifiek bewindvoerder aan te stellen. Via deze website laten wij u kennismaken met professionele bewindvoerders in uw regio. U kunt dus voor de aanstelling een persoonlijk gesprek hebben over de dienstverlening van de bewindvoerder, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis. U beslist nadien of u al dan niet deze bewindvoerder aanstelt.

Zelf een bewindvoerder kiezen heeft als voordeel:

  • U heeft reeds kennisgemaakt op voorhand; u weet dus wie u als bewindvoerder krijgt;
  • Er is een engagement van bij de start;
  • Sommige bewindvoerders bieden een extra dienstverlening zoals een online jaarverslag wat de transparantie naar alle betrokkenen verhoogt.

Vraag advies aan een ervaren bewindvoerder in uw regio.

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is vrijblijvend en gratis.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter