Belgisch advocaat familierecht in Spanje

Uw Belgisch advocaat familierecht in Spanje

Advocaat Werner Dreessen, Advocatenkantoor LAW ON TIME, actief als advocaat familierecht in België en Spanje (Costa Blanca & Costa Almeria & Costa del Sol), begeleidt en verleent advies aan Belgen m.b.t. Spaanse aangelegenheden: 

 • vereffening en verdeling van vermogens in Spanje naar aanleiding van echtscheiding
 • aangifte / vereffening verdeling van Belgische nalatenschappen met eigendommen in Spanje
 • successieplanning en erfenisrecht in Spanje
 • aankoop en verkoop van onroerend goed in Spanje
 • vestiging en verblijf in Spanje, aanvraag NIE, ...
 • overbrenging van Belgische voertuigen naar Spanje en inschrijving met Spaanse nummerplaat
 • verhuizing maatschappelijke zetel van een Belgische vennootschap naar Spanje
 • oprichting en overdracht van vennootschappen of handelsfonds in Spanje
 • Spaans contractenrecht (distributie-, import- en export-, kredietovereenkomsten )

Lees meer over Eigendommen in Spanje, Erfenis & Nalatenschap in België

Europees / Spaans erfrecht

De Europese Erfrechtverordening bepaalt weliswaar welk nationaal erfrecht van toepassing is op een internationale nalatenschap, maar heeft geen enkele zeggenschap over het belastingsysteem dat bijvoorbeeld in Spanje of in België wordt toegepast. Men kan in een testament dus wel een keuze maken voor het eigen nationaal erfrecht, maar men kan niet kiezen voor de Belgische erfbelasting in plaats van de Spaanse. 

Als een Belg komt te overlijden die bezittingen in Spanje heeft, zal er in Spanje altijd erfbelasting moeten worden betaald. Bovendien kan Spanje zelf bepalen op welke manier deze Spaanse nalatenschap wordt belast. Sterker nog, in Spanje kunnen nalatenschappen op verschillende manieren worden belast. Naast een landelijke regeling die soms van toepassing is, bestaan er ook veelvuldig toegepaste regionale regelingen waarbij iedere zelfstandige regio (Comunidad Autónoma) in zekere zin zelf kan uitmaken hoe er wordt omgegaan met tarieven, vrijstellingen en kortingen. 

Lees meer over Europees Erfrecht en de Spaanse Erfbelasting

Vrijblijvend advies

Wat mag u verwachten van uw advocaat erfrecht?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.
 • Premium Service Garantie - De advocaten familierecht die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaten hebben onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter.

 

 


Deontologie & vorming

Elke advocaat is in België verplicht lid van een balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België. 

Advocaten aangesloten bij de OVB werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming