Het belang van het kind staat centraal in de familierechtbank. Bij de introductie van de nieuwe familie-en jeugdrechtbanken werd veel aandacht besteed aan de rechtspositie van de minderjarige. Sindsdien heeft iedere minderjarige het recht om gehoord te worden in procedures die hem aanbelangen.

Dit hoorrecht houdt geen verplichting in van de minderjarige om te spreken. Dit staat uitdrukkelijk zo in de wet. Om het hoorrecht in de praktijk alle kansen op slagen te geven werden een aantal concrete procedures in de wet opgenomen.


HOE VERLOOPT DIT IN DE PRAKTIJK?

  • Minderjarige vanaf twaalf jaar: de minderjarige wordt door de rechter ingelicht over zijn recht om gehoord te worden of om dit te weigeren. Hem wordt een informatieformulier opgestuurd.
  • Minderjarige jonger dan twaalf jaar:de minderjarige krijgt geen informatieformulier toegestuurd. Toch kan hij gehoord worden op zijn verzoek, op dat van de partijen, van het openbaar ministerie of door de rechter ambtshalve. Als de minderjarige er zelf om verzoekt of via het openbaar ministerie dan kan de rechter dit niet weigeren. Gaat het verzoek uit van de partijen dan kan hij dat wel.

Het verslag van het onderhoud wordt bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. De minderjarige ondertekent dit verslag niet. De rechter hoort de minderjarige buiten de aanwezigheid “van wie ook”, dus ook in afwezigheid van diens advocaat. Aan de mening van de minderjarige wordt een passend belang gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit.

Laat u begeleiden door een ervaren advocaat.

Vraag vandaag nog een vrijblijvend adviesgesprek aan.


De advocaten die wij via deze site aan u voorstellen zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht.

EXPERTISE: VAKGEBIED: KENNIS:

Zij behoren tot de besten in hun vakgebied en zijn uitstekend onderlegd in thema’s waaronder scheiden, echtscheiding, ouderschap, alimentatie, adoptie, familiaal vermogen, erfopvolging enz. Zij zullen u steeds vanuit een bemiddelende houding helpen.