Diverse scheidingsprocedures

Onderlinge toestemming betekent dat u SAMEN tot afspraken wil komen. Deze procedure is de meest eenvoudige en meest voordelige. Samen met een advocaat / notaris / bemiddelaar maakt u samen afspraken over de inboedel, onroerende goederen, de kinderen, … . Deze afspraken worden uitgeschreven in een EOT-overeenkomst (regelingsakte). Deze overeenkomst wordt door u beiden ondertekend en naar de rechtbank verstuurd. Gratis online voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst 


U hoeft niet langer persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank. De afhandeling gebeurt administratief (de rechtbank kan in uitzonderlijke gevallen wel nog om een persoonlijke verschijning vragen). De doorlooptijd tussen het indienen van uw dossier en de effectieve inschrijving van de echtscheiding bedraagt 3 tot 4 maanden. Afhankelijk van de complexiteit van uw situatie neemt de voorbereiding van de EOT overeenkomst 2 tot 12 weken in beslag.

 

Onherstelbare ontwrichting betekent in de praktijk meestal dat u IEDER AFZONDERLIJK een advocaat neemt die u individueel begeleidt. U bespreekt dus niet samen hoe bijvoorbeeld de ouderschapsovereenkomst er zal uitzien. U bespreekt individueel met uw advocaat de voor u gewenste situatie waarna uw advocaat de advocaat van uw toekomstige ex-partner op de hoogte stelt van de verwachtingen van zijn / haar cliënt.


Soms kan het zijn dat u beiden samen met uw advocaten rond de tafel gaat zitten. Veelal zal de EOO procedure langer duren en meer kosten dan de EOT procedure. Het risico dat er vanuit standpunten ‘gevochten’ wordt is reëel wat ook de toekomstige ouderrelatie in het gevaar brengt. Ons advies is dan ook deze procedure niet zelf in de hand te werken behalve in situaties wanneer ‘samen’ echt niet meer anders kan. Wanneer u gedagvaard wordt door uw partner dan is de EOO-procedure vaak de enige weg behalve indien jullie samen beslissen om alsnog een vechtscheiding te vermijden en samen, met behulp van een advocaat tot onderlinge afspraken te komen.

 

Tegenwoordig is het niet meer verplicht om samen te wonen tijdens het huwelijk. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn voor gehuwden die feitelijk  willen scheiden, maar die om principiële, praktische of persoonlijke redenen geen wettelijke echtscheiding wensen. In de praktijk komt deze procedure nog zelden voor.

Wat betekent 'van tafel en bed scheiden'?
Door een scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk zelf niet ontbonden. Met een ander trouwen is niet mogelijk. Samenwonen met iemand anders is toegestaan. Verder worden er vrijwel dezelfde afspraken gemaakt als bij een echtscheiding. Als er minderjarige kinderen zijn dan moet er een regeling rond het gezag, het verblijf en de kosten opgesteld worden.

Wijzigingen
U kan zo lang u dat wil van tafel en bed gescheiden blijven. Besluit u vroeg of laat tot een verzoening, dan moet dat aan de familierechtbank worden gemeld.


TIP:Het aanvragen van een scheiding van tafel een bed gaat op dezelfde manier als voor een gewone echtscheiding. De procedure loopt via de familierechtbank en u kunt het verzoek samen of alleen doen. Ook hier geldt duurzame ontwrichting van de relatie als voorwaarde. U laat zich best begeleiden door een advocaat.

 

Feitelijk en wettelijk samenwonenden hoeven in principe bij een scheiding geen overeenkomst op te maken. Wij raden echter wel aan, zeker wanneer uw kinderen nog jong zijn, een ouderschapsovereenkomst op te stellen en te laten homologeren door de familierechtbank. Zo wordt deze overeenkomst ook afdwingbaar.
Gratis online voorbereiding van uw scheidingsovereenkomst 


Wettelijke samenwonenden hebben bij de gemeente hun samenwoning laten registreren. Bij een scheiding kunnen zij SAMEN via een eenvoudige brief de stopzetting van de samenleving bij de gemeente melden. Dit kan ook door één partner INDIVIDUEEL gemeld worden. In dat geval zal de gemeente op haar beurt via een aangetekende brief die bezorgd dient te worden door een gerechtsdeurwaarder, de andere partner van de scheiding op de hoogte stellen. De kosten vallen ten laste van de partner die de melding geïnitieerd heeft. Ook een uitspraak van een rechter kan een einde stellen aan een wettelijke samenwoning.

 

Een ouderschapsovereenkomst maakt deel uit van een echtscheidingsovereenkomst. Wanneer de ouders niet gehuwd waren en tot een scheiding overgaan, dan raden wij aan, zeker als de kinderen nog jong zijn, een ouderschapsovereenkomst op te maken en deze te laten homologeren door de familierechtbank. Zo wordt deze ook afdwingbaar. Het is ook mogelijk dat u een bestaande ouderschapsovereenkomst wenst te wijzigen op basis van gewijzigde omstandigheden.


Het opmaken of aanpassen van een ouderschapsplan kan u best doen onder begeleiding van een bemiddelaar of advocaat. Dit stelt uw toekomst en deze van uw kinderen veilig. In vele gevallen zal u ook heel wat geld kunnen besparen door fiscale optimalisatie. Het homologeren van de ouderschapsovereenkomst gebeurt middels een verzoekschrift gericht aan de familierechtbank.
Gratis online voorbereiding van uw ouderschapsovereenkomst 

 

Indien u gehuwd bent in het buitenland en / of één van u of u beiden niet meer in België wonen kan u in België scheiden wanneer aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

  1. bij een EOT-procedure (zie echtscheidingsprocedures hierboven) heeft één van u beiden een officiële verblijfplaats in België;
  2. uw gemeenschappelijke officiële verblijfplaats bevindt zich in België of bevond zich ten laatste 12 maanden geleden in België;
  3. bij een EOO-procedure (zie echtscheidingsprocedures hierboven) heeft diegene die de vordering instelt tenminste gedurende 12 maanden zijn / haar officiële verblijfplaats in België;
  4. beide echtgenoten Belg zijn.

Bereid u voor

BEËINDIGING HUWELIJK of SAMENWONEN

ONDERHOUDSVERPLICHTING