Bereken fiscale voordelen kinderen na scheiding


Problemen met alimentatie?

Heeft u te maken met achterstallige onderhoudsbijdragen? De indexering van de onderhoudsbijdrage heeft al enige tijd niet plaatsgevonden? De onderhoudsbijdrage werd niet aangepast aan de gewijzigde omstandigheden? Wenst u samen tot een overeenkomst te komen, contacteer dan een bemiddelaar. Lukt dit niet, contacteer een advocaat.
 

Ouderschapsovereenkomst aanpassen?

De kostenregeling of verblijfsregeling is niet meer overeenkomstig de werkelijkheid en u wenst deze aan te passen? Wanneer de kinderen nog jong zijn is het belangrijk dat de ouderschapsovereenkomst zo goed mogelijk aansluit bij de huidige situatie. Wanneer u deze actuele ouderschapsovereenkomst laat homologeren, vermijdt u dat gemaakte afspraken zonder overleg niet meer nageleefd worden. De gehomologeerde afspraken zijn dan afdwingbaar. U kunt de ouderschapsovereenkomst gratis voorbereiden.

Onderhoudsbijdrage online berekenen