In spoedeisende zaken kan de familierechtbank uitspraak doen in kort geding.
De zaken die betrekking hebben op de volgende materies worden geacht spoedeisend te zijn:
 • Afzonderlijke verblijfplaatsen
 • Ouderlijk gezag
 • Verblijfsregeling
 • Recht op persoonlijk contact
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Internationale kinderontvoering
 • Machtigingen om een huwelijk aan te gaan overeenkomstig art. 167 BW
 • Weigeringen van wettelijke samenwoning overeenkomstig art. 1476quater, vijfde lid BW
 • Voorlopige maatregelen

  Deze zaken kunnen worden ingeleid door middel van een verzoekschrift op tegenspraak, een dagvaarding of een gezamenlijk verzoekschrift.

Laat u begeleiden door een ervaren advocaat.

Vraag vandaag nog een vrijblijvend adviesgesprek aan.


De advocaten die wij via deze site aan u voorstellen zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht.

EXPERTISE: VAKGEBIED: KENNIS:

Zij behoren tot de besten in hun vakgebied en zijn uitstekend onderlegd in thema’s waaronder scheiden, echtscheiding, ouderschap, alimentatie, adoptie, familiaal vermogen, erfopvolging enz. Zij zullen u steeds vanuit een bemiddelende houding helpen.