Bemiddeling - overige thema's

Wanneer u samen tot een overeenkomst wenst te komen

Een familiaal bemiddelaar helpt wanneer alle betrokken partijen samen tot een overeenkomst wensen te komen. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door beiden aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfelt de kansen op de toekomstige naleving van wat u overeengekomen bent.

Enkele voorbeelden:

 • Familiale conflicten tussen ouders, kinderen, grootouders, zusters, broers, ...
 • Conflicten met de school / leerkracht
 • Conflicten rond erfenissen, nalatenschappen, ...
 • ...

Basisprincipes bemiddeling

 • Steeds op vrijwillige basis
 • Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord
 • De betrokkenen bepalen zelf de snelheid

De bemiddelaar

 • Werkt meerzijdig partijdig
 • Werkt vertrouwelijk onder "beroepsgeheim"
 • Is gespecialiseerd in zijn domein(en)
 • Maakt het conflict hanteerbaar
 • Begeleidt de communicatie
 • Heeft bij voorkeur een erkenning van de FOD Justitie

Deontologie & vorming

Professionele en gespecialiseerde bemiddelaars worden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie werken volgens een strikte deontologische code en volgen jaarlijks een ruim aantal uren permanente vorming

Laat u begeleiden door een erkend bemiddelaar in familiale zaken.

Contacteer ons vandaag nog voor vrijblijvend advies.

Familiaal bemiddelaars

21 bemiddelaars in Vlaanderen & Brussel informeren, adviseren, begeleiden en bemiddelen waar nodig. Contacteer een bemiddelaar.