Advocatenkantoor MAHLA te Mechelen - Advocaat familierecht

Advocatenkantoor Mahla
Advocaten familierecht te Mechelen

Met Mahla staan wij midden in de samenleving en herkennen wij snel uw problemen. Met persoonlijke betrokkenheid pakken wij uw zaken doelgericht aan en streven naar creatieve oplossingen. Onze cliënten waarderen deze aanpak. Snel handelen is daarbij vanzelfsprekend.

Bij Mahla hebben onze enthousiaste advocaten een perfecte opleiding genoten, bekwamen zij zich verder door permanente bijscholing en hanteren zij de hoogste professionele standaarden. U treft bij ons een forse dosis ondernemersgeest aan die we laten zien door niet altijd voor de platgetreden paden te kiezen, te investeren in nieuwe juridische procedures en voor iedere cliënt tot het uiterste te gaan. We tonen daarbij een oprechte interesse voor de mens achter iedere zaak.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht balie Mechelen
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht balie Mechelen
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Contacteer ons voor juridisch advies of een afspraak.
Advocaat Ann Van de Velde

Vraag juridisch advies aan
Mr. Ann Van de Velde

Premium Service Garantie

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaat heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter

Onafhankelijkheidsprincipe

De advocaten die op deze website hun diensten adverteren werken geheel onafhankelijk. 

Alle Vlaamse advocaten zijn lid van een balie (Orde van Advocaten) vertegenwoordigd door de Orde van Vlaamse Balies (OVB).
Zij werken volgens de bepalingen in de Codex Deontologie voor Advocaten - download.