Advocaat familierecht regio Leuven - Brussel - Advocatenkantoor Mireille Decat

Advocatenkantoor Mireille Decat

Na het behalen van het diploma in de rechten aan de KU Leuven heb ik de stage aangevat als advocaat aan de balie te Brussel. Aangetrokken door de menselijke en familiale relaties heb ik mij meer en meer verdiept in het familierecht

In 2008 heb ik de vorming jeugdadvocaat gevolgd. Ik ben toen lid geworden van bemiddelingscommissie Jongerenwelzijn te Leuven. Hieruit is de interesse omstaan naar alternatieve wijze om conflicten op te lossen en meer bepaald de familiale bemiddeling. De opleiding hiertoe heb ik gevolgd in 2015 -2016. 

Sedert 2014 ben ik gevestigd te Huldenberg, balie Leuven, in een aangenaam en onthalend kantoor op mensenmaat. Mijn licentie rechten samen met mijn professionele ervaring in het familierecht en de familiale bemiddeling geven mij de mogelijkheid om partijen goed te begeleiden in zowel in de procedures als in de alternatieve geschillenbeslechting. Dit alles zoals partijen dit correct en rechtvaardig inschatten en met respect voor ieders belangen uiteraard ook deze van de kinderen.

Rechtsgebieden: familierecht, jeugdrecht, erfrecht.

Neem contact op voor juridisch advies en / of een afspraak.
Wij helpen u graag verder.
Advocaat Mireille Decat
Advocatenkantoor Mireille Decat - Huldenberg - regio Leuven-Brussel

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht balie Leuven - balie Brussel
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht balie Leuven - balie Brussel
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Contacteert ons en wij helpen u graag verder.
Advocaat Mireille Decat

Vraag advies

Premium Service Garantie

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaat heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter

Onafhankelijkheidsprincipe

De advocaten die op deze website hun diensten adverteren werken geheel onafhankelijk. 

Alle Vlaamse advocaten zijn lid van een balie (Orde van Advocaten) vertegenwoordigd door de Orde van Vlaamse Balies.
Zij werken volgens de bepalingen in de Codex Deontologie voor Advocaten .