Advocaat familierecht - Jeugdrecht te Gent - Nathalie De Jonghe

Advocatenkantoor Nathalie De Jonghe

Advocatuur houdt veel meer in dan alleen maar procederen. De zoektocht naar wat mensen nog verbindt in de conflicten waar ze voor staan, kan leiden naar een uitkomst die buiten een rechtszaal tot stand wordt gebracht.

Een grondige en inhoudelijke benadering van uw zaak is prioritair, evenals de wijze waarop dit gebeurt, persoonlijk en in overleg met u. Ervaring en literatuurstudie leren immers dat de wijze waarop men een zaak aanpakt een zeer grote invloed heeft op het welbevinden van alle betrokken partijen en daardoor op het resultaat.

Voor wie dit wenst en vooral in de domeinen van het familie-, personen-, jeugd- en strafrecht - wordt samengewerkt met deskundigen waaronder psychologen en psychiaters. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan het menselijke en sociale aspect en aan de multidisciplinaire invalshoek.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht - balie Gent
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht - balie Gent
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Contacteer mij en ik help u graag verder.
Advocaat Nathalie De Jonghe

Vraag advies

Premium Service Garantie

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaat heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter

Onafhankelijkheidsprincipe

De advocaten die op deze website hun diensten adverteren werken geheel onafhankelijk. 

Alle Vlaamse advocaten zijn lid van een balie (Orde van Advocaten) vertegenwoordigd door de Orde van Vlaamse Balies.
Zij werken volgens de bepalingen in de Codex Deontologie voor Advocaten .