Advocaat familierecht Hasselt - Tongeren - Sigrid Simons

Advocatenkantoor Simons en Cleeren

Ons kantoor bestaat uit gedreven advocaten voor wie de cliënt altijd centraal staat. Samen met de cliënt en in constant overleg bespreken we grondig de problemen en trachten we vooral te focussen op de oplossing ervan. Om u hierbij zo goed mogelijk van dienst te zijn, besteden we veel aandacht aan degelijk overleg en open communicatie. Deze open communicatie vinden we erg belangrijk, ook wat betreft de financiële kant van de zaak en aangaande de keuzes die gemaakt worden en de consequenties ervan.

Sedert de start van ons kantoor in 2003 hebben we ons voornamelijk gericht op de sector van het familierecht, zoals echtscheidingen – verblijfsregelingen van kinderen – vereffeningen en verdelingen – afstamming, en daarin aldus ruime ervaring kunnen opdoen.

Advocaat Cleeren is inmiddels sedert jaren actief als jeugdadvocaat, en Advocaat Simons heeft zich ook toegelegd op de bemiddeling in familiezaken. We vinden het erg belangrijk om onszelf permanent bij te scholen en op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in de sector, zodat ook u zeker bent van onze up-to-date kennis van zaken.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht balie Hasselt en Tongeren 
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht balie Hasselt en Tongeren 
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Ons kantoor bevindt zich tussen de kleine en grote ring van Hasselt, van waaruit de ganse provincie makkelijk bereikbaar is.

U gaat scheiden of u heeft problemen met uw bestaande scheidingsovereenkomst, neem vandaag nog contact op.
Advocaat Sigrid Simons en advocaat Anouk Cleeren
Regio Limburg - Arrondissementen Hasselt en Tongeren

Vraag advies