Advocaat familierecht Gent - Kris Wellekens

Advocatenkantoor Kris Wellekens

Ervaring en literatuur leren ons dat de wijze waarop men een zaak aanpakt een zeer grote invloed heeft op het welbevinden van alle betrokken partijen en op de uitkomst van uw geschil. Het is dan ook mijn prioriteit om samen met u in te zetten op de juiste manier om het door u gewenste resultaat te bereiken.

Met meer dan 20 jaar ervaring als advocaat in familierecht en 10 jaar ervaring als bemiddelaar in familiezaken bied ik u een breder perspectief op de verschillende oplossingen en oplossingswegen.

Mijn dienstverlening is zowel zakelijk als persoonlijk georiënteerd en stelt kwaliteit, deskundigheid en efficiëntie centraal.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht balie Gent
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht balie Gent
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Contacteer mij en ik help u graag verder.
Advocaat Kris Wellekens

Vraag advies

Premium Service Garantie

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaat heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter