Advocaat familierecht Dries Valaert - Sint-Niklaas - Waasland

Advocatenkantoor Dries Valaert

Advocaat-Debel-en-Matthijs-Kortrijk-Wevelgem

Advocatenkantoor Dries Valaert is een kantoor in Sint-Niklaas, met specialisatie familierecht. 

Het kantoor behartigt uw belangen, en houdt nadrukkelijk rekening met wat voor U belangrijk is. U wordt zeer goed geïnformeerd zodat u ten allen tijde op de hoogte bent en begrijpt wat er in uw dossier gebeurt. Dit alles met de best mogelijke resultaten. 

In familierecht spitst zich dit toe op de begeleiding inzake echtelijke conflicten al dan niet met kinderen voor de rechtbank. Ook behandelen wij erfenissen, waarbij er een testament opduikt of men niet langer in onverdeeldheid wenst te zitten met de andere erfgenamen. Veelal wordt ook bijstand verleend wanneer een gezamenlijk goed moet worden verdeeld na huwelijk of erfenis. 

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als advocaaat:

 • Advies bij relatiebreuk na huwelijk of na feitelijke of wettelijke samenwoning
  • Bijstand en opmaak overeenkomst van EOT ( Echtscheiding met Onderlinge Toestemming)
  • Bijstand in gerechtelijke procedure bij EOO ( Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting)
   • Verblijfs- en omgangsregelingen van de kinderen en/of huisdieren
   • Onderhoudsgelden voor partner of kinderen
   • Regeling van de voornaamste gezinswoning
   • Verdeling van het gemeenschappelijke vermogen
  • Recht op persoonlijk contact van ouders en grootouders
  • e.a.
    
 • Erfenissen
  • bijstand in de notariële procedure van de verdeling van de nalatenschap
  • bijstand bij een ongeldig testament (onbekwaamheid; valsheid)
  • Inbezitstelling als algemeen legataris
  • Inkorting wanneer een andere erfgenaam te veel zou gekregen hebben
  • Verantwoording volmacht
  • e.a.
    
 • Afstamming
  • Vaststelling vaderschap, meemoederschap...
  • Betwisting van de afstamming
  • Erkenning en vermoedelijke verwekking
  • Naamsverandering
  • e.a.
    
 • Adoptie
   
 • Beschermingsstatuten
  • Rechterlijke bescherming : onbekwaamheid
  • Gedwongen opname of internering van geesteszieken bij bv. alcoholmisbruik, psychoses.


Contacteer ons voor juridisch advies of een afspraak.
Advocaat Dries Valaert

Vraag advies

Premium Service Garantie

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaat heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter