Advocaat familierecht Brussel - Halle - Cynthia Nowe

Advocatenkantoor Iustius
Advocaat familierecht te Brussel - Halle

Advocatenkantoor Iustius staat voor:

Een ruime ervaring in de verschillende takken van het burgerlijk recht;

Inzet en gedrevenheid om het best mogelijke resultaat te behalen;    

Transparantie in de geleverde prestaties;   

Over de afgelopen 20 jaar kunnen meer dan 3000 cliënten dit getuigen.
Wij helpen u in het Nederlands, Frans en Engels.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht te Brussel / Halle
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht te Brussel / Halle
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Contacteer mij en ik help u graag verder.
Advocaat Cynthia Nowé 

Neem vrijblijvend contact met
Mr. Cynthia Nowé

Premium Service Garantie

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze advocaat heeft onze 'Premium Service Garantie' onderschreven in het kwaliteitscharter

Onafhankelijkheidsprincipe

De advocaten die op deze website hun diensten adverteren werken geheel onafhankelijk. 

Alle Vlaamse advocaten zijn lid van een balie (Orde van Advocaten) vertegenwoordigd door de Orde van Vlaamse Balies (OVB).
Zij werken volgens de bepalingen in de Codex Deontologie voor Advocaten - download.