Advocaat Familierecht Joel Sel - Advocatenkantoor te Lier

Advocatenkantoor Joel Sel - Lier

Advocaat-Joel-Sel-familierecht-Lier

Joel Sel is al sinds 1988 een vaste waarde in de advocatuur. Na zijn rechtenstudies aan de UIA ging Joel Sel meteen aan de slag als advocaat. Sinds 1988 is hij ingeschreven op de tableau van de Orde van Advocaten te Mechelen. Door de jaren heen bouwde hij zijn advocatenkantoor uit in Lier, samen met enkele collega-advocaten.

Joel Sel is oprichter van het tijdschrift "De Grote Raad" en oud-voorzitter van de conferentie jonge balie Mechelen. Hij is lid van de Raad van de Orde van advocaten te Mechelen en plaatsvervangend vrederechter.

Het eerste contact is gratis. De begroting van kosten en erelonen gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met de cliënt. Een provisie wordt gevraagd bij aanvang van het dossier en in de loop van de behandeling van het dossier wanneer het nodig is. Het uiteindelijk ereloon kan forfaitair, procentueel of per uurtarief worden bepaald door de advocaat, eventueel in samenspraak met de cliënt. De administratieve en andere kosten worden ofwel forfaitair bepaald, ofwel concreet.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht geven wij juridisch advies en treden wij op als 

 •  advocaat personenrecht, familierecht, erfrecht 
  • procedure dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
  • scheidingsprocedure (gehuwden en samenwonenden)
  • geschillen rond gezagsregling, verblijfsregeling en kostenregling kinderen
  • geschillen rond alimentatie ex-partner
  • omgangsrecht ouders, grootouders
  • erfrechtelijke geschillen en testamenten
  • adoptie en afstamming
  • voorlopige bewindsvoering
  • vermogensrechtelijke aspecten van familiale of echtelijke betwistingen, waaronder preventieve adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht
 • advocaat jeugdrecht 
  • bijstand aan minderjarigen of hun (pleeg)ouder(s) voor het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of de Jeugdrechtbank wanneer er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie
  • bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de strafrechtbank wanneer de minderjarige een misdrijf gepleegd heeft

Neem contact op voor juridisch advies of juridische bijstand.
Wij helpen u graag verder.
Advocaat Joel Sel
Advocatenkantoor Joel Sel regio Lier / Balie Rechtbank Mechelen & Antwerpen

Vraag advies